Discriminatie in de uitzendbranche

Een veel besproken en belangrijk onderwerp vandaag de dag is discriminatie. Vooral binnen de werving & selectie-, detacherings- en uitzendbranche is dit een onderwerp dat aandacht vraagt. Een voorbeeld zoals dat van Ahmed Hussain die zijn CV aanpast en solliciteert bij organisatie X onder de naam Tim van Dijk is bij menig Nederlander niet onbekend. Vaak wordt er vanuit de maatschappij gereageerd dat het beschamend is dat Ahmed niet durft te solliciteren onder zijn eigen naam maar uit voorzorg  een schuilnaam gebruikt. Toch blijven veel organisaties en haar medewerkers discrimineren, bewust of onbewust.

In het nieuws

Het zal veel personeelsbemiddelaars niet ontgaan zijn dat dit thema de laatste maanden veel in het nieuws is geweest. Na een uitgebreid item in het televisieprogramma Radar heeft ook de NOS 1 er vorige week nog aandacht aan besteedt. Staatssecretaris Van Ark pleit voor een hardere aanpak en meer inspectie om discriminatie onder uitzendbureaus tegen te gaan. Daarnaast stelt Stichting Normering Arbeid eisen op voor haar keurmerk voor uitzendbureaus. Voorheen was dit keurmerk gebaseerd op zelfregulering, wat tot geen enkel geval van royering of het intrekken van het keurmerk heeft geleidt.

De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) heeft eerder dit jaar al uitgesproken discriminatie onacceptabel en teleurstellend te vinden. Er zijn vanuit de ABU gedragsregels 2 opgesteld en worden er workshops gegeven. Het management van uitzendorganisaties zijn bekend met deze maatregelen maar worstelen met het maken van een vertaalslag naar gedragsverandering. Recentelijk heeft niet alleen de ABU maar ook de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) uitsproken extra maatregelen in te willen zetten. Volgens hen is mystery calling een goed toepasbaar concept om discriminatie in kaart te kunnen brengen.

Discrimineren op verschillende manieren

Er kan op verschillende manieren gediscrimineerd worden, bijvoorbeeld op leeftijd, geslacht of nationaliteit. Want wanneer discrimineer je nou eigenlijk en wanneer niet? Een uitzendbureau kan zichzelf al snel in de vingers snijden door op een bepaalde manier te reageren op een opdrachtgever die bijvoorbeeld vrouwelijke kandidaten wenst in verband met de juiste balans op de afdeling. Een recruiter zit al fout als hij/zij zegt: ‘Ja begrijpelijk, ik ga mijn best voor u doen om vrouwelijke kandidaten te selecteren.’

Gebaseerd op recente onderzoeken weet EMIC dat recruiters discriminatie een lastig onderwerp vinden. Een recruiter wil aan de behoefte van de (potentiële) opdrachtgever voldoen maar moet tegelijkertijd binnen de lijntjes kleuren als het gaat om de discriminatie wetgeving. Ook al is het lastig om binnen deze lijnen te blijven, gelukkig zijn er handige tips hoe je een (potentiële) opdrachtgever, die bijvoorbeeld enkel uitzendkrachten onder de 20 jaar in dienst wil hebben, te woord staat. EMIC adviseert in dit geval een antwoord als: ‘Wij staan bekend als bemiddelaar van goede uitzendkrachten. Wegens de wet van discriminatie mag ik niet selecteren op leeftijd maar ik zal ervoor zorgen dat de beste uitzendkrachten aan u worden voorgesteld!’.

Kennis delen om discriminatie tegen te gaan

Discriminatie is een thema dat nauw samenhangt met kandidaat- en klantgerichtheid. EMIC nodigt daarom alle personeelsbemiddelaars uit om op donderdag 14 juni 2018 dit thema nog eens uit te diepen met een wetenschappelijk aspect. Professor Willem Verbeke zal tijdens deze avond spreken over hoe men bewust maar ook onbewust discrimineert, gebaseerd op de wetenschap. Daarnaast zal EMIC  de meeste recente trends op het gebied van discriminatie delen, welke gebaseerd zijn op haar kandidaat- en klantgerichtheidsmetingen uitgevoerd in de uitzendbranche. Ook zal er inzicht worden gegeven in hoeverre de aanwezige organisaties discrimineren.

Het is geen geheim dat organisaties zoekende zijn naar tools om gedragsverandering omtrent discriminatie in gang te zetten. Met dit event wil EMIC organisaties de mogelijkheid bieden om met concullega’s te sparren over de theorie en de praktijk van discriminatie en het tegengaan hiervan. Wil jij en/of een verwante collega aanwezig zijn bij het kennisevent met als thema discriminatie in de uitzendbranche  of wil je meer informatie over dit evenement? Neem dan contact op via m.mastenbroek@professionalcapital.nl of +31 6 39 77 71 57.

Bronnen:

¹ Harde aanpak moet einde maken aan discriminatie uitzendbureaus. (2018). NOS.nl., https://nos.nl/artikel/2229913-harde-aanpak-moet-einde-maken-aan-discriminatie-uitzendbureaus.html

² Gelijke behandeling/Diversiteit. (2018). Abu.nl., https://www.abu.nl/discriminatie

Start typing and press Enter to search